abctechMAGNáš magazín ze světa techniky

Nabíjení olověných akumulátorů

Poradna
29.1.2024

Nabíjení olověných akumulátorů je kritický proces, který vyžaduje správné řízení a dodržování specifických parametrů, aby se zajistila dlouhá životnost a optimální výkon baterie. Jeden z klíčových aspektů, které je třeba vzít v úvahu, je nabíjecí proud, který musí být přizpůsoben kapacitě akumulátoru.

Minimální a maximální hodnoty nabíjecího proudu:
1. Minimální nabíjecí proud: Olověné akumulátory obecně potřebují minimální nabíjecí proud, aby se zabránilo sulfataci, procesu, který může zkrátit jejich životnost. Tento proud je často definován jako procento celkové kapacity akumulátoru (Ah). Například pro baterii s kapacitou 100 Ah může být minimální nabíjecí proud nastaven na 10% její celkové kapacity, což je 10 A.
2. Maximální nabíjecí proud: Maximální proud by měl být omezen tak, aby se zabránilo nadměrnému zahřívání a rychlému opotřebení baterie. Obecně platí, že maximální nabíjecí proud pro olověné akumulátory by neměl překročit 25% jejich celkové kapacity (Ah). V našem příkladu 100 Ah baterie by to bylo 25 A.
Na co si dát pozor?
1. Fáze nabíjení: Existují tři hlavní fáze nabíjení: rychlé nabíjení (bulk), absorpce a udržování (float). Každá fáze vyžaduje různé nabíjecí proudy a napětí, aby se maximalizovala efektivita a minimalizovalo opotřebení.
2. Teplotní korekce: Nabíjecí napětí by mělo být upraveno v závislosti na teplotě baterie, protože vysoké teploty mohou zvýšit riziko přetížení, zatímco nízké teploty mohou vést k nedostatečnému nabíjení.
3. Konec nabíjení: Baterie je považována za plně nabitou, když klesne nabíjecí proud na předem stanovenou hodnotu nebo když napětí dosáhne svého maximálního nastavení během fáze absorpce.
4. Bezpečnost: Je důležité používat vhodné nabíječe určené pro typ a velikost akumulátoru, který nabíjíte, a dodržovat všechny bezpečnostní protokoly, včetně používání ochranných brýlí a rukavic a práce v dobře větraném prostředí.
Vždy je nejlepší postupovat podle pokynů výrobce pro specifické nabíjecí parametry a údržbu, protože se mohou lišit v závislosti na značce a modelu baterie. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že váš olověný akumulátor bude fungovat efektivně a bezpečně po co nejdelší dobu.


Co se děje s baterií, když její úroveň napětí (kapacity) je dlouhodobě nízká?
Olověné akumulátory, zejména olověno-kyselinové, jsou náchylné k několika problémům, které mohou ovlivnit jejich schopnost udržet náboj a jejich celkovou životnost, pokud nejsou správně udržovány. Jedním z těchto problémů je jev známý jako sulfatace, který se stává významnějším, když je stav nabití (SOC - State of Charge) baterie trvale nízký, tedy pod 50%.

Sulfatace je přirozený proces, který nastává, když je olověná baterie vybitá. Během vybíjení se síran olovnatý hromadí na elektrodách baterie. Pokud zůstane baterie ve vybitém stavu po dlouhou dobu, síran olovnatý začne krystalizovat a tvořit tvrdé usazeniny na elektrodách. Tyto krystaly síranu mohou být těžko rozpustné a těžko se odstraňují, což může vést k trvalému snížení kapacity baterie a nakonec k jejímu selhání.

Je-li baterie udržována na vysokém stavu nabití, proces sulfatace je minimalizován, protože síran olovnatý je přeměněn zpět na olovo a kyselinu sírovou během nabíjení. Při nízké úrovni nabití (pod 50%) v kombinaci s tím, že baterie není pravidelně nabíjena, se může stát sulfatace velkým problémem.

Proto je důležité zajistit, aby olověné baterie nebyly dlouho ponechány vybité. Pravidelné nabíjení a udržování baterie na optimální úrovni nabití je klíčové pro prodloužení její životnosti a zachování její kapacity. Toto se může nejvíce projevit u vozidel nebo systémů, které nejsou pravidelně používány, jako jsou sezónní rekreační vozidla nebo nouzové napájecí systémy.
Dopady sulfatace dle typu námi prodávaných olověných baterií:
1. VRLA baterie: U ventilově regulovaných olověno-kyselinových baterií, jako jsou AGM a Gel, je obzvláště důležité zabránit sulfataci, protože tyto baterie jsou uzavřené a jakákoli ztráta vody (z elektrolýtu) není snadno nahraditelná. Navíc těsnění ventilu způsobuje, že přílišné nabití, které může vést k uvolňování plynu a zvyšování tlaku, může být pro tyto baterie škodlivé.
2. AGM baterie: AGM baterie jsou obzvláště citlivé na přetížení, protože skleněná matice, která absorbuje elektrolyt, může být poškozena vysokými teplotami nebo přílišným nabíjením. Přestože jsou odolné vůči vibracím a mohou lépe snášet hluboké vybíjení než tradiční olověné akumulátory, sulfatace zůstává problémem, pokud jsou dlouhodobě udržovány ve stavu nízkého nabití.
3. Gelové baterie: Tyto baterie používají gelový elektrolyt, který je méně náchylný k úniku nebo vysušení, ale jsou také citlivé na vysoké nabíjecí napětí. Sulfatace může být problém, pokud nejsou správně nabíjeny a udržovány, protože pevný elektrolyt ztěžuje reverzi sulfatace.

Z těchto důvodů je důležité používat vhodnou nabíječku, která je kompatibilní s typem baterie, a dodržovat doporučené nabíjecí napětí a proudy specifikované výrobcem. Také neponechávat baterie dlouhodobě vybité, aby se minimalizovala sulfatace a maximalizovala životnost baterie. Pravidelné kontroly stavu nabití a udržovací nabíjení mohou pomoci předcházet problémům souvisejícím se sulfatací a prodloužit životnost akumulátoru.

 

Kontaktujte nás!

491 041 044